YURTDIŞI BORÇLANMASINDAKİ TUZAKLARA DİKKAT

emekorg 14 Ocak 2016 0
YURTDIŞI BORÇLANMASINDAKİ TUZAKLARA DİKKAT

Nevzat Bey, SGK’ya yurtdışı borçlanması yaptım. Borçlanma belgesinde tarih seçmedim bana gelen belgeye göre de 31.12.1993 ile 31.12.2003 arasında sürenin tamamını (3600 gün) olarak bana borç çıkardılar. Ben de emekliliğime yetecek kadar süreyi (2117 günlük ödeme yaptım. SGK bana emekli aylığı hesaplarken ödediğim 2117 günü 31.12.2003 gününden geriye doğru, 15.02.1998 ile 31.12.2003 arasını dikkate almış ve çok düşük emekli aylığı bağladı. İtiraz ettim kabul etmediler ben de dava ettim. Sonucu ne olur? İsmi Saklı-Trabzon

Okurumuz, Almanya’da geçen sürelerinden bir kısmını 3201 sayılı Kanun gereğin ince borçlanarak Türkiye’den (SSK’dan) emekli olmak için borçlanma belgesi doldurup SGK’ya vermiştir. Borçlanma belgesinde borçlanmak istediği süreleri belirtmediğinden SGK, kendisine göre 31.12.1993 ile 31.12.2003 arasındaki 3600 günlük süre için borç çıkarmıştır.

Okurumuz da, 3600 günlük borçlanmanın emekliliğine yetecek kadarı olan 2117 gününü ödemiştir. SGK ödenen 2117 günü tarih olarak seçerken, 31.12.2003 gününden geriye doğru olan süreleri emekli aylığının hesabında dikkate almıştır.

***ESKİ TARİH SEÇİLSEYDİ AYLIK YÜKSEK ÇIKARDI

Şayet, ödenen 2117 günlük süre 31.12.1993 sonrası olarak SGK tarafından uygulansa idi davacının bugün emekli aylığı ek ödeme dahil 1104 lira olması gerekirdi. Zira, 5510 ve 506 sayılı Yasalara göre, borçlanma ve prim ödeme süresi 31.12.1999 gününü aşmıyorsa, SGK’dan alınacak en düşük taban aylık 1104 liradır. Bu süre 1.1.2000 gününü ne kadar aşıyorsa her aşan gün için emekli aylığı yaklaşık  günlük 2 lira düşer.

***BU DA YURTDIŞI TUZAĞIDIR

SGK’da bu durumu bildiğinden kişiye daha az emekli aylığı vermek adına ödenen borçlanma süresini, 31.12.2003 gününden geriye doğru (15.02.1998 ile 31.12.2003) arasını değerlendirmiş. Aksine, ödeme süresini 31.12.1993 ile 18.11.1999 arası (yine 2117 gün) olarak değerlendirseydi, okurumuz daha yüksek emekli aylığı ile emekli olurdu.

Sayın okurum şimdi davanıza devam edin ve umarım olayı bilen düzgün bir bilirkişiye düşer de raporunu lehinize düzenler. Siz de davayı kazanırsınız temennisinden başka yapacak bir şey yok.

***BORÇLANMAYI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Geçen hafta bu köşeden okudunuz. Dünyada sosyal güvenlikte en düşük açığı veren ülke olmamıza rağmen, sosyal güvenlik açıkları bahane edilerek, gurbetçilerimizin yurtdışı borçlanması ile emeklilik haklarını ellerinden alma durumu gerçekleşebilir. Bu sebeple okurlarımız ve gurbetçilerimiz yasa değişmeden bir an önce borçlanma haklarını kullanmalarında fayda var.