SSK AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?

emekorg 14 Ocak 2016 0
SSK AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?

Emekli aylığı bağlanması gereken iştirakçilerin, görevlerinden ayrıldıkları tarihte, emekli keseneğine esas aylığı veya ücretleri tutarı ile bu tarihe kadar kazanmış oldukları fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinden aylık bağlanmaktadır. Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43.maddesinde yer alan gösterge tablosu ve Personel Kanunlarındaki ek gösterge, taban aylığı ve kıdem aylığı ile en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın, ek göstergelere göre %40’ından aşağı olmamak üzere tekabül eden miktarı esas alınır. Bu miktar üzerinden her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara %75’i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için %1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır. Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1’inin 12’de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 5434 sayılı Kanunun Ek 70 inci Maddesine göre, en yüksek devlet memuru aylığının ve ek göstergelere göre dağılımının hesaplanması ise şu şekildedir. 1500 + 8000 = 9.500.- Ekgösterge : 9500 x K.S.(0,046985) = 446,36 .- 0 – 2200’e kadar 446,36 x % 40 = 178,54.- 2200 – 3600 arası 446,36 x % 70 = 312,45.- 3600 – 4800 arası 446,36 x 0 = 580,26.- 4800 – 6400 arası 446,36 x 0 = 669,54.- 6400 – 7600 arası 446,36 x 0 = 803,44.- 7600 – 8400 arası 446,36 x %200 = 892,72.- 8400’den yukarısı 446,36 x %240 = 1071,26.- Emekli aylığı hesaplaması formülü aşağıda verilmiştir; (Aylık Gösterge + Ekgösterge) x Katsayı (0,046985) = A 1000 x Taban Aylığı Katsayısı (0,54711) = B 20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (0,046985) = C Özel Hizmet Tazminatı = D Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık (EABEA) = A + B + C + D Emekli Aylığı = EABEA x % (50 + hizmet yılı) = E Makam Göstergesi x Katsayı = F (Temsil Göstergesi veya Görev Göstergesi) x Katsayı = G Ödenecek Aylık = E + F + G İkramiye için de tazminat aylığı olarak; 0 – 2200 %40 2200 – 3600 %70 3600 – 4800 0 4800 – 6400 0 6400 – 7600 0 7600 – 8400 %200 8400 ve yukarısı %240 oranları uygulanır. Buna göre ikramiye hesabı 30 yılı geçmemek üzere şu şekilde hesaplanır; (Aylık Gösterge+Ekgösterge) x Katsayı (0,046985) = A 1000 x Taban Aylığı Katsayısı (0,54711) = B 20 x Kıd.Hiz. x Katsayı (0,046985) = C Özel Hizmet Tazminatı = D (A + B + C + D) x yıl olarak hizmeti = Emekli İkramiyesi Aylık bağlamaya esas gösterge tablosu aşağıda verilmektedir. K A D E M E L E R Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1320 1380 1440 1500 2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265 5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110 6 760 785 810 835 865 895 915 950 985 7 705 720 740 760 785 810 835 865 895 8 660 675 690 705 720 740 760 785 810 9 620 630 645 660 675 690 705 720 740 10 590 600 610 620 630 645 660 675 690 11 560 570 580 590 600 610 620 630 645 12 545 550 555 560 570 580 590 600 610 13 530 535 540 545 550 555 560 570 580 14 515 520 525 530 535 540 545 550 555 15 500 505 510 515 520 525 530 535 540