Malüllük Aylığı Nasıl Bağlanır?

emekorg 25 Mart 2016 0
Malüllük Aylığı Nasıl Bağlanır?

Sigortalı kişilerin malul sayılmaları ile malullük aylığı bağlanma şartları, En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekmektedir. Bu kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması durumunda ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması, Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması ve SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

MALÜLÜK AYLIĞI MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
  • Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)
  • Kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalılar için;
  • Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,
  • Malulen emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı
  • Maluliyetin tespiti için Sağlık Kurulu raporu gerekmektedir.

MALULİYET BAŞVURU KOŞULLARI 

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER
  • En az %60 oranında iş göremezlik raporunuz olmalı.
  • 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresiniz dolmalı. (Bakıma muhtaç derecede malul olursanız 10 yıl şartı aranmaz.)
  • Malullüğe sebep olan rahatsızlığınızın çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor.
  • Kısaca; 1800 prim günü ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmanız emeklilik için yeterli olacaktır. Eğer bir başkasının bakımına muhtaç olacak durumda bir malullük var ise 10 yıl şartı gerekmemektedir. Sadece 1800 prim günü yeterli olacaktır.