MALÜLEN EMEKLİLİK

emekorg 14 Ocak 2016 0
MALÜLEN EMEKLİLİK

Malülen emeklilik için dava edebilir veya engelli emeklilik yolunu tutabilirsiniz

Ben 1978 doğumluyum ilk işe giriş tarihim 10.11.1999 şu anda 3295 günüm mevcut daha önceden herhangi bir sağlık sorunum yoktu  özel bir hastanede 2 ile 3 yıl arasında çalıştıktan sonra yakalandığım kas hastalığından dolayı git gide sağlığım çökmeye başladı bu yüzden SSK’ya malülen emekli olabilmek için 9 Ocak 2009 günü başvurdum. Diyarbakır Devlet Hastanesinden almış olduğum raporu da ekledim SGK beni Çukurova Üniversitesi nöroloji ve fiziksel ve rehabilitasyona sevk etmişti. Orası da “muskuler distrofi” tanısı ile iş gücünü Yüzde 70 kaybettiğime dair kanaat raporu verdi. Fakat şimdi SGK’dan gönderilen yazıda, “İlgi tarihli dilekçenize istinaden ************ sigorta sicil numaralı dosyanızda tetkikinde malül sayılıp sayılmayacağınız konusunda yapılan incelemede çalışma  gücünüzün  2/3  kaybetmediğinizden  dolayı,  maluliyet talebiniz  reddine karar verilmiştir.” Diyor.

Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz ailede benimle beraber 4 kardeşte aynı hastalık mevcut şuan biri abim ve biri kardeşim hastalıkları ilerlediği için yatağa mahkumdurlar. Çukurova ünv. Hastanesinin bana %70 vermiş olmasına rağmen nasıl oluyorda red kararı çıkıyor bazı arkadaşlarım itiraz et diyorlar ama itiraz ettiğim zaman seni başka bir hastaneye gönderecekler maddi durumumuz çok düşük oluğundan dolayı ve çalıştığım özel hastanede izin vermemektedir ne yapacağımı şaşırmış durumdayım ne olur allah rızası için bir çözüm yolu var ise bana gösterin bana yardımcı olun saygı selam ve dua ile  yüce allaha emanet olun.

SGK’dan (eski adıyla SSK’dan) malülen emekli olabilmek için 1800 günlük prim ödemenin yanında bir de 2/3 oranında malül olmak da gerekmekte iken 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu ile oran yüzde 60’a indirilmiştir. Yeni Kanun gereğince, Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 (a) ve (b) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılmaktadır.

Bu arada normal şartlarda hastanelere sevk işlemleri ve muayenelerin paralarını da SGK karşılamaktadır. 1800 günü olup da malülen emeklilik müracaat edenler için sevk işlemleri SGK tarafından yapılmakta ve paraları da SGK tarafından ödenmektedir. Daha doğrusu, sigortalı çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolü amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri Kurumca karşılanmaktadır.

Sevk işlemleri;

– Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine ,

– Özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine,

– Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine,

Yapılmakta ve sigortalıların ikamet ettikleri illerde yukarıda belirtilen hastanelerin

bulunmaması durumunda, Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine gönderilmektedir.

Ancak, sizin gibi daha önce SGK tarafından malul sayılmayanlardan, yeni hastalık, maluliyete esas hastalığında artma, eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun veya vazife malullerinden maluliyet derecelerinin yeniden tespitini yazılı olarak isteyenlerin, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkleri yapılmaktadır.

Veyahutta siz malul sayılmadığınız için bu karara karşı itirazda bulunursanız, itiraz dilekçeniz,

a) İlk işe giriş tarihinizi gösterir belgenin,

b) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne

uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin,

c) Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihteki sağlık durumunu gösteren

raporun,

ç) Askerliğe başlayış ve terhis tarihlerinizi gösteren askerlik süresine ait belgenin varsa askerliğe elverişli olmadığınıza dair belgenin,

d) Varsa malûliyetinize sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek raporunuz ile tıbbi belge ve epikrizlerin,

bulunduğu dosyası ile birlikte değerlendirilmesi için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık

Kuruluna intikal ettirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilmektedir.

Bu nedenle önce karara itiraz ediniz, itirazınız reddedilirse de isterseniz iş mahkemesinde dava da açabilirsiniz.

Öte yandan, var olan prim ödeme gününüzü 3600 güne çıkarıp engelli emekliliği yolunu da tutabilirsiniz zira engelli emekliliği malülen emekliliğe göre daha kolaydır. İşe giriş tarihiniz ve rapor oranınıza göre emeklilik şartları aşağıdaki gibidir.

 

Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003 den sonra 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün