BAĞKUR SİGORTALISININ MALÜLEN EMEKLİLİĞİ

emekorg 14 Ocak 2016 0
BAĞKUR SİGORTALISININ MALÜLEN EMEKLİLİĞİ

1973 doğumluyum.1991 yılından 2003 yılına kadar kesintisiz Bağ-Kur sigortalılığım mevcut. 2005 yılında 220 gün SSK’ ya tabi sigortalı hizmetim mevcut. 2006 yılında tekrar 180 gün Bağ-Kur sigortalısı oldum. Ancak kalıtsal bir hastalık olan miyopati ( kas erimesi) hastası olduğumu 27 yaşında öğrendim. Şu anda çalışma kaybım % 80. Malulen emekli olmak istiyorum. Bağ-Kur’dan yeterli cevap alamadım. Eski ve yeni yasaya göre bilgi almak istiyorum.(Ahmet Yücel ÖZYURT)

Sayın ÖZYURT, SSK’da geçen hizmet sürelerinizin yetersizliği nedeniyle SSK’ nın malul şartlarından yararlanamazsınız.
-Bağ-Kur sigortalısı olarak malulen emekli olabilme şartları 1479 sayılı Yasada belirtilmiştir. -Buna göre, çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen, en az beş tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan, yazılı istekte bulunan ve istek tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olan (Bu Kanuna tabi sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler hakkında beş tam yıl sigorta primi ödemiş olmak şartı aranmayacak)Bağ-Kur sigortalılarının malul sayılacağı ve malul aylığı bağlanacağı hüküm olunmuştur.
– Ancak 1479 sayılı Yasaya tabi sigortalılığın başladığı tarihte malul sayılacak derecede hastalık veya arızası bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalı, bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımlarından yararlanamayacaktır. (Bu hüküm 2000 yılında Anayasa Mahkemesince iptal edilmişti ancak 24.07.2003 tarihinde çıkarılan 4956 sayılı Yasa ile tekrar yürürlüğe konulmuş ve halen de geçerliliğini korumaktadır.)

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları?

-5510 sayılı Yasaya göre, Bağ-Kur, SSK sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, Memurlar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılacak.
-Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamayacaklar.

-Sayın ÖZYURT, Hastalığınızın sigortalılık başlangıcınızdan önce mevcut olduğu sonradan tespit olunmuş. Bu nedenle mevcut durumda ve yeni çıkacak olan Yasa uyarıca da malulen emekli olma hakkınız bulunmamaktadır.
-Ancak muhtaç olduğunuzu ve bakmakla yükümlü kimsenizin bulunmadığını belgeleyebilirseniz Emekli Sandığına (Devredilen) müracaat ederek 2022 sayılı Yasa uyarınca özürlü aylığı alabilirsiniz.

65 Yaş ve Engelli Aylığı Alanlar Yeşil Kart Alamayacak mı?
2022 sayılı Kanunla maaş alanlarla ilgili yazınızı okudum. Fakat burada maaş alanlara Yeşil Kart verilmediği söyleniyor. Yani ya maaş yada Yeşil Kart diyorlar. Yazınızdan anladığım kadarıyla da maaşla birlikte Yeşil Kart verilmesi gerekir. Bu konuda da yardımcı olursanız.(İbrahim GÖNEN)
Sayın GÖNEN, 2022 sayılı Yasaya göre aylık bağlananların tedavileri 18/06/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde yeşil kart verilmek suretiyle sağlanmaktadır.
-Bu Yasaya göre aylık alanlar hakkında Yeşil kart verilmesi için de aranan şartlar açışından herhangi bir araştırma yapılmamaktadır.
-Dolayısıyla ya maaş ya da yeşil kart diye tercih sorununuz bulunmadığı için hem aylıktan hem de Yeşil Kart uygulanmasından yararlanabilirsiniz.
***
Vergi İndirim Belgesi Alındığı Tarihten mi Geçerli Olacak?
1996 yılında SSK sigortalısı olarak işe başladım ve aralıksız olarak şu ana kadar çalışmaktayım.Şu an çalışmakta olduğum firmaya 2001 yılında girdim. Fakat tüm bu çalışma yıllarım içerisinde 23.11.2006 yılında Vergi indirimine başvurarak % 60 oranlı raporu alarak vergi indirimine hak kazandım. Halen çalışmaktayım. Sorum şu emeklilikte geçmiş dönem çalışmalarım göz önünde tutularak toplam çalışma yılım ve primlerim mi hesaplanacak yoksa raporu aldığım 2006 yılı mı ? Ayrıca bu koşullarda ne zaman emekli olabilirim ? Şu anki toplam primim 3.610 gün.(Özgür POLAT-İSTANBUL)
-Sayın POLAT, Vergi indirim belgesi almış olmanız yeterli olup çalışmalarınız için süre ayrımı bulunmamaktadır. 4958 sayılı Yasadan önce işe girmiş olmanız nedeniyle III. Derece engelliler için getirilen yaş şartı olmaksızın 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartına tabisiniz. Prim ödeme şartını yerine getirdiğinize göre 15 yılı doldurmanız halinde emekli olabileceksiniz.
****
Vergi İndirimi Nedeniyle Emeklilik Hakkı Sigortalılara Tanınmıştır.
10 yaşında bir özürlü çocuğum var ama Rehabilitasyonda eğitim için Devlet hastanesinde %50 raporu vardır. 506 sayılı Yasanın 53’uncu maddesi ilk defa çalışmaya başlamadan önce raporu varsa 15 yıl.3600 günle emekli olur.Bizim raporumuz geçerli olur mu? Yoksa ne gibi ve nasıl bir rapor alalım ki 18 yaşından önce bu Yasadan yararlandıralım.Bu yasa sadece malulleri mi kapsıyor %67 den yukarı yoksa %40 ile %67 arasında özürlülüğü bulunanda yararlanıyor mu? Bu kanunu biraz açıklarsanız bir çok kişinin kafasında soru işaretleri kalkar ve bilmiş oluruz. 5510 sayılı Yasa yürürlüğe girerse vergi indirim raporun yerine ne geçiyor. SSK’lı hangi raporla emekliliğe başvuracak.(Ali ÇELİK-İSTANBUL)

-Sayın ÇELİK, sorunuzda bahsetmiş olduğunuz uygulamalar bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan sigortalılar için geçerlidir. Dolayısıyla oğlunuzun bu uygulamalardan yararlanabilmesi için öncelikle bir işyerinde çalışması ve sigortalı olması gerekmektedir.
-Yürürlüğe girecek 5510 sayılı Yasada da sigortalılık başlangıcı için 18 yaş şartı bulunması nedeniyle çocuğunuzun özrü nedeniyle mevcut bulunan raporu lehine bir durum teşkil etmeyecektir.
Sağlıcakla ve sosyal güvenlikle kalın…